Yhteystiedot

Joukkueenjohto
Tiia Dillemuthtiiadillemuth(at)gmail.com
Kirsi Koskikipamkoski(at)gmail.com
Valmennus
Esko Rantalaesko.rantala(at)companero.fi
Harri Laulajainenharri.laulajainen(at)prodmac.fi
Rahastonhoitaja
Juha Kumpumäkijkumpumaki(at)gmail.com