Ikävaihekoulutus 8-11v 

Vuoden 2020  8-11v ikävaihekoulutukset

Koulutukset järjestetään Leppävaaran urheilupuistossa

Kevät 2020 PERUTTU!!!!!!!!

1.jakso 18.1.20          /         2,jakso 9.2.20          /      3.jakso 29.2.20

Ilmoittaudu mukaan 8-11v ikävaihekoulutukseen kevät 2020

Syksy 2020

1.jakso 20.9.20          /           2,jakso 27.9.19         /      3.jakso 10.10.2

Ilmoittaudu mukaan 8-11v ikävaihekoulutukseen syksy 2020

Osallistuakseen ikävaihekoulutukseen on osallistujan oltava käyty vanha D-kurssi tai Futisvalmentajan Starttikoulutus

8-11 v ikävaihekoulutuksessa valmentaja:
 

Urheilu ja lajiosaaminen

- suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja teeman mukaisen intensiivisen harjoituksen

- tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa

- tutustuu ja saa keinoja valmentaa ikävaiheen fyysisen harjoittelun painopistealueita

- saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen

- tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin

- tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä

- tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita

Ihmissuhdetaidot

- tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus- / ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen

- saa keinoja rakentaa ryhmän henkeä ja toimintaa

- tukee lasten omistajuuden ja määrätietoisuuden ja sisäisen motivaation kasvua ottelu- ja harjoitustapahtumissa

Itsensä kehittämisen taidot

- tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen

- tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen

- tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen