Koulutuskalenteri 2020

Futisvalmentajan startti

Kokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan Palloliiton valmentajakoulutuksen aloittelevia valmentajia.Kokonaisuuden suorittamisen prosessiin on ajateltu käytettävän n. 3 kk. 

Tuntimäärät: 

 • Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): 6 h 
 • Kontaktijaksoja: 20 h 
 • Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15 – 20h 
 • Tutorointi: 2 h (harjoitus) 
 • Meidän seura: 2 h (seuran oma vapaavalintainen sisältö) 

Valmentajuuden startti koulutuksen ja kokemuskortin suorittamisen jälkeen valmentaja voi hakeutua ikävaihekoulutuksiin.

Futisvalmentajan startin tavoitteet  

Koulutuksen jälkeen valmentaja: 

 • on tutustunut Palloliiton valmennuslinjaan, kokonaisvaltaisen valmennuksen ideaan ja liikuntamäärien merkitykseen lapsen kasvussa ja kehityksessä ja saa keinoja innostaa pelaajia harjoittelemaan myös omalla ajalla 
 • on saanut valmiuksia suunnitella ja toteuttaa innostavia harjoituksia, joissa pelaajat ovat aktiivisia/liikkeessä vähintään 80% harjoitusajasta 
 • on saanut valmiuksia kannustavan, turvallisen ja rohkean ilmapiirin rakentamiseen 
 • antaa pelaajien kokeilla ja oivaltaa sekä antaa pelaajille vaikuttamisen mahdollisuuksia 
 • on saanut tietoa nykyaikaisesta oppimisen mallista ja keinoja rakentaa oppimista tukevia ympäristöjä 
 • tunnistaa omia mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen ja innostuu itsensä kehittämisestä

Ikävaihekoulutus 8-11

8-11 v ikävaihekoulutuskokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan Palloliiton valmentajakoulutuksen alkutaipaleella olevia valmentajia. Koulutukseen voidaan hakeutua Futisvalmentajan startti -koulutuksen jälkeen. Kokonaisuuden suorittamisen prosessiin on ajateltu käytettävän n. 2-3 kk.

Tuntimäärät:

 • Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): 2 h
 • Kontaktijaksoja: 24 hKokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15 – 20h
 • Tutorointi: ~2-4 h (harjoitus ja ottelu)

8-11v ikävaihekoulutuksen tavoitteet  

 • Urheilu ja lajiosaaminen
 • suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja teeman mukaisen intensiivisen harjoituksen
 • tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa
 • tutustuu ja saa keinoja valmentaa ikävaiheen fyysisen harjoittelun painopistealueita
 • saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen
 • tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin
 • tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä
 • tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita
 • Ihmissuhdetaidot
 • tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus- / ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen
 • saa keinoja rakentaa ryhmän henkeä ja toimintaa
 • tukee lasten omistajuuden ja määrätietoisuuden ja sisäisen motivaation kasvua ottelu- ja harjoitustapahtumissa
 • Itsensä kehittämisen taidot
 • tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen
 • tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseentekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen