Joukkueen säännöt

KaPy T2010:n pelisäännöt kausi 2024

Pelaajat

 • Tullaan ajoissa tapahtumiin
 • Kohdellaan kaikkia hyvin
 • Kannustetaan toisiamme
 • Kuunnellaan valmennusta
 • Keskitytään olennaiseen
 • Yritetään aina parhaamme mukaan
 • Asiallinen kielenkäyttö
 • Pelataan reilusti
 • Huolehditaan omista pelikamoista
 • Valmistaudutaan peli- ja treenitapahtumiin asianmulkaisesti

säännöt päivitetty pelaajien toimesta  12/2023

Vanhemmat

 • Kannustetaan joukkueen pelaajia, mutta ei kuitenkaan ohjeisteta pelaajia peleissä.
 • Käytetään asiallista kieltä ja kunnioitetaan tuomareiden ja valmentajien toimintaa
 • Autetaan tarvittaessa pelaajia ja valmennusta harjoituksissa ja peleissä
 • Ilmoittaudutaan Myclubissa osallistumisesta/poissaolosta seuraavasti: turnauksiin viimeistään kahta viikkoa ennen tai annetun ajan mukaisesti, peleihin kymmenen päivää aikaisemmin ja treeneihin viimeistään kolmea päivää aikaisemmin. Jos osallistuminen on epävarmaa, niin ilmoittaudutaan poissa olevaksi ja ilmoitetaan erikseen valmentajalle mikäli osallistuukin tapahtumaan.
 • Seurataan aktiivisesti joukkueen tiedotuskanavia (Myclub ja WhatsApp)
 • Viestitään henkilökohtaisesti sille toimihenkilölle, jolle asia roolin mukaan kuuluu, pyritään välttämän koko joukkueen yhteistä viestintäkanavaa, mikäli asia ei koske koko joukkuetta
 • Annetaan pelaajille ja valmentajille rauha peli- ja harjoitustapahtumissa, vanhemmat eivät saa tulla vaihtopenkille tai pelin jälkeen pidettäviin loppupalavereihin
 • Huolehditaan että pelaajat tulevat treeneihin ja peleihin terveenä ja levänneenä
 • Kuljetamme, Kannustamme ja Kustannamme
 • Toimitaan esimerkillisesti joukkueen tapahtumissa, ei esiinnytä päihtyneenä, tupakoida tai käytetä epäsopivaa kieltä
 • Varmistetaan että pelaajilla on turvallinen olo ja että harrastus on lapselle mieluinen.
 • Ei julkaista lapsista kuvia ilman vanhempien lupaa

Toimihenkilöt

 • Kunnioitetaan joukkueessa toimihenkilöiden roolituksia ja vastuita
 • Suunnitellaan ja järjestetään monipuolisia ja laadukkaita treenejä ja tapahtumia
 • Huolehditaan että jokaisella pelaajalla on mukavaa ja turvallista joukkueessa
 • Toimitaan esimerkillisesti ja kohdellaan kaikkia tasapuolisesti
 • Kannustetaan pelaajia ja huolehditaan iloisesta ilmapiiristä joukkueessa
 • Tsempataan pelaajia yrittämään ja osallistumaan
 • Pidetään kiinni yhteisesti sovituista asioista
 • Noudatetaan seuran valmennuslinjaa sekä muita linjauksia ja toimintaohjeita
 • Opastetaan ja autetaan vanhempia tarvittaessa