Joukkueen säännöt

KaPy Leijonat T08-10:n pelisäännöt kausi 2020

Pelaajat

 • Käyttäydytään hyvin joukkuekavereita ja aikusia kohtaan
 • Kiroilu, nimittely ja kiusaaminen on kiellettyä
 • Kuunnellaan valmentajien ohjeita
 • Tullaan treeneihin ilman korvakoruja tai korvakorut peitettynä (peleihin ilman korvakoruja) ja pitkät hiukset kiinni laitettuina.
 • Tehdään harjoitteet parhaan kyvyn mukaan
 • Keskitytään harjoituksissa olenaiseen, seurustelu ja ristiriidat jätetään hoidettavaksi omalle ajalle.
 • Tullaan harjoituksiin ja pelitapahtumiin ajoissa
 • Kannustetaan kaikkia, treeneissä ja peleissä pidetään kivaa ja juhlitaan kun tehdään maali
 • Tehdään venyttely ja kehonhuolto itsenäisesti ohjeiden mukaan
 • Kaikki joukkueessa ovat yhtä arvokkaita
 • Treenien jälkeen kiitetään valmennusta

Vanhemmat

 • Kannustetaan joukkueen pelaajia, mutta ei kuitenkaan ohjeisteta pelaajia peleissä.
 • Käytetään asiallista kieltä ja kunnioitetaan tuomareiden ja valmentajien toimintaa
 • Autetaan tarvittaessa pelaajia ja valmennusta harjoituksissa ja peleissä
 • Ilmoittaudutaan Myclubissa osallistumisesta/poissaolosta seuraavasti: turnauksiin viimeistään kahta viikkoa ennen tai annetun ajan mukaisesti, peleihin kymmenen päivää aikaisemmin ja treeneihin viimeistään kolmea päivää aikaisemmin. Jos osallistuminen on epävarmaa, niin ilmoittaudutaan poissa olevaksi ja ilmoitetaan erikseen valmentajalle mikäli osallistuukin tapahtumaan.
 • Seurataan aktiivisesti joukkueen tiedotuskanavia (Myclub ja WhatsApp)
 • Viestitään henkilökohtaisesti sille toimihenkilölle, jolle asia roolin mukaan kuuluu, pyritään välttämän koko joukkueen yhteistä viestintäkanavaa, mikäli asia ei koske koko joukkuetta
 • Annetaan pelaajille ja valmentajille rauha peli- ja harjoitustapahtumissa, vanhemmat eivät saa tulla vaihtopenkille tai pelin jälkeen pidettäviin loppupalavereihin
 • Huolehditaan että pelaajat tulevat treeneihin ja peleihin terveenä ja levänneenä
 • Kuljetamme, Kannustamme ja Kustannamme
 • Toimitaan esimerkillisesti joukkueen tapahtumissa, ei esiinnytä päihtyneenä, tupakoida tai käytetä epäsopivaa kieltä
 • Varmistetaan että pelaajilla on turvallinen olo ja että harrastus on lapselle mieluinen.
 • Ei julkaista lapsista kuvia ilman vanhempien lupaa

Toimihenkilöt

 • Kunnioitetaan joukkueessa toimihenkilöiden roolituksia ja vastuita
 • Suunnitellaan ja järjestetään monipuolisia ja laadukkaita treenejä ja tapahtumia
 • Huolehditaan että jokaisella pelaajalla on mukavaa ja turvallista joukkueessa
 • Toimitaan esimerkillisesti ja kohdellaan kaikkia tasapuolisesti
 • Kannustetaan pelaajia ja huolehditaan iloisesta ilmapiiristä joukkueessa
 • Tsempataan pelaajia yrittämään ja osallistumaan
 • Pidetään kiinni yhteisesti sovituista asioista
 • Noudatetaan seuran valmennuslinjaa sekä muita linjauksia ja toimintaohjeita
 • Opastetaan ja autetaan vanhempia tarvittaessa