Pitkät poissaolot

Sairastumis- ja loukkaantumistapaukset

Mikäli pelaaja joutuu olemaan pidempään poissa joukkueen toiminnasta sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi, maksut maksetaan sen kuukauden osalta, jonka aikana pelaaja on ollut toiminnassa mukana, sekä seuraavalta kuukaudelta. Seuraavilta kuukausilta pelaajalla on oikeus anoa vapautusta seura- ja joukkuemaksusta lääkärintodistusta vastaan. Jos pelaaja osallistuu toimintaan mukaan osittain, peritään häneltä puolet toimintamaksuista.