Arvot

Toimintamme perustana ovat vahvat arvomme, jotka ohjaavat tekemistämme.


ROHKEUS

Olemme avoimia uusille ideoille ja kokeilemme rohkeasti
niin kentällä kuin kentän ulkopuolella.
Emme pelkää epäonnistumista, luotamme itseemme ja toinen toisiimme.
Olemme uteliaita oppimaan.


YHDENVERTAISUUS

Jokainen pelaajamme ikään ja taitotasoon katsomatta on yhtä arvokas ja saa laadukasta valmennusta ja hyvät olosuhteet kehittyä jalkapalloilijana.
Luomme turvallisen ja virikkeellisen ympäristön, jossa jokaisella
on mahdollisuus harrastaa haluamallaan tasolla.
Jokaisen mielipide on tärkeä ja kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa.


ILOISUUS

Kentällä on iloa ja positiivisuutta - meillä on hauskaa!
Kannustamme toisiamme.
Vaalimme yhteishenkeä joukkueissa, johtokunnassa,
toimihenkilöiden ja vanhempien kesken.
Huomioimme ja juhlimme onnistumisia.
Kohtaamme toisemme arvostavasti.


TAVOITTEELLISUUS

Kehitymme seurana, tavoittelemme aktiivisesti yhä parempaa laatua
valmennuksessa ja muussa toiminnassa.
Pelaajamme kehittyvät niin yksilöinä kuin joukkueena.
Asetamme tavoitteita yksilö-, joukkue- ja seuratasolla,
seuraamme niiden toteutumista ja opimme virheistä, emme lannistu.
Teemme parhaamme kehittyäksemme kukin omassa
roolissaan (pelaajana, vanhempana, toimihenkilönä).