Strategia

Kauklahden Pyrinnöllä on vahvat juuret, jotka kietoutuvat Kauklahden kylän historiaan. Olemme olleet aina oman kylän oma seura ja olemme sitä ylpeästi myös tänään ja tulevaisuudessa. Kannamme vastuuta ja olemme aktiivinen jäsen Suur-Kauklahden alueen kyläyhteisössä. Uudistumme, elämme ajassa ja kasvamme kylämme mukana. Visionamme on olla menestyvä kyläseura

Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme:

ROHKEUS

Olemme avoimia uusille ideoille ja kokeilemme rohkeasti
niin kentällä kuin kentän ulkopuolella.
Emme pelkää epäonnistumista, luotamme itseemme ja toinen toisiimme.
Olemme uteliaita oppimaan.

YHDENVERTAISUUS

Jokainen pelaajamme ikään ja taitotasoon katsomatta on yhtä arvokas ja saa laadukasta valmennusta ja hyvät olosuhteet kehittyä jalkapalloilijana.
Luomme turvallisen ja virikkeellisen ympäristön, jossa jokaisella
on mahdollisuus harrastaa haluamallaan tasolla.
Jokaisen mielipide on tärkeä ja kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa.

ILOISUUS

Kentällä on iloa ja positiivisuutta - meillä on hauskaa!
Kannustamme toisiamme.
Vaalimme yhteishenkeä joukkueissa, johtokunnassa,
toimihenkilöiden ja vanhempien kesken.
Huomioimme ja juhlimme onnistumisia.
Kohtaamme toisemme arvostavasti.

TAVOITTEELLISUUS

Kehitymme seurana, tavoittelemme aktiivisesti yhä parempaa laatua
valmennuksessa ja muussa toiminnassa.
Pelaajamme kehittyvät niin yksilöinä kuin joukkueena.
Asetamme tavoitteita yksilö-, joukkue- ja seuratasolla,
seuraamme niiden toteutumista ja opimme virheistä, emme lannistu.
Teemme parhaamme kehittyäksemme kukin omassa
roolissaan (pelaajana, vanhempana, toimihenkilönä).


Strategiakaudella 2021-2024 toiminnan kehittämisen painopisteinä ovat erityisesti urheilutoiminnan laatu, tunnettuus sekä hallinnon ammattimaisuus. Johtokunta tekee vuosittain toimintasuunnitelman ja määrittää tulevana toimintavuonna toteutettavat toimenpiteet kunkin strategisen painopistealueen osalta.