Vastuullisuusperiaatteet

Kauklahden Pyrintö kantaa vastuuta jäsenistönsä, henkilöstönsä sekä toimialueensa hyvinvoinnista. Seura noudattaa toiminnassaan alla esiteltyjä seuran hallituksen vahvistamia vastuullisuusperiaatteita.


Ympäristövastuu

Huomioimme kaikessa toiminnassamme sen ympäristövaikutukset ja minimoimme ympäristölle aiheutuvan kuormituksen

 • Seura tarjoaa jäsenistölle kirpputorin varusteiden kierrätykseen.
 • Varusteita tilattaessa huomioimme kierrätettävyyden (esim. pelishortsit ilman painatuksia).
 • Harjoitukset ja pelit järjestetään mahdollisuuksien mukaan seuran toimialueella sijaitsevilla kentillä/halleissa, jolloin mahdollisimman monella on mahdollisuus kulkea kävellen/pyöräillen.
 • Seura kannustaa järjestämään kimppakyytejä toimialueen ulkopuolelle suuntautuviin peleihin ja harjoituksiin, ym. tilaisuuksiin.
 • Vältämme turhaa liikkumista hyödyntämällä digitaalisia neuvotteluvälineitä aina, kun mahdollista ja tarkoituksenmukaista.
 • Hankintoja teemme harkiten, vain tarpeeseen. Hankinnoissa pyrimme varmistamaan palveluntarjoajan luotettavuuden ja vastuullisuuden, sekä hankittavan palvelun laadukkuuden ja kestävyyden.
 • Seuran tavoitteena on paperiton toimisto, jota tavoitetta tuemme laadukkailla ja kattavilla sähköisillä työvälineillä.


Sosiaalinen vastuu

Toimintamme on yhdenvertaista, turvallista ja terveellistä

 • Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan ja kaikki ovat tasa-arvoisia sukupuoleen, taustaan tai tasoon katsomatta.
 • Harrastamisen kustannukset pidetään maltillisina ja vähävaraisille tarjotaan erilaisia maksujärjestelyjä ja -huojennuksia. Harrastaminen mahdollistetaan kaikille.
 • Harrastaminen on turvallista. Kaikenlainen häirintä, kiusaaminen ja syrjintä on kiellettyä. Mikäli niitä ilmenee, niihin puututaan välittömästi ja systemaattisesti.
 • Kasvatamme lapsia ja nuoria terveellisiin ja liikunnallisiin elintapoihin. Mahdollistamme saman myös aikuisille ja kannustamme laajasti mukaan toimintaan.
 • Olemme aktiivinen jäsen Kauklahden kyläyhteisössä ja vaalimme omalta osaltamme yhteisön elinvoimaisuutta.


Vastuullinen hallinto

Toimimme läpinäkyvästi ja hyvän hallinnon periaatteita noudattaen

 • Viestimme toiminnastamme aktiivisesti ja avoimesti.
 • Toimintamme on läpinäkyvää ja kattavasti dokumentoitu.
 • Osallistamme jäsenistöä toiminnan suunnitteluun.
 • Varmistamme mahdollisimman kattavan edustuksellisuuden seuran ja joukkueiden päätöksenteossa.
 • Arvioimme ja kehitämme toimintaamme säännönmukaisesti vuosittain toteutettavilla kyselyillä.
 • Toiminta on suunniteltua ja ohjattua, käytössä on vuosikello sekä vuosittain päivitettävät ohjausdokumentit, kuten talousohjesääntö ja johtosääntö.
 • Seuran kirjanpidosta vastaa laillistettu tilitoimisto.
 • Päätoimisille työntekijöille sekä joukkueiden toimihenkilöille on tarvittavat ohjeet ja tukiprosessit työn tueksi.