Toimintaperiaatteet

Lasten ja nuorten urheilun keskeisin tavoite on tarjota heille myönteinen kasvuympäristö liikunnan parissa. Onnistuneessa urheilutoiminnassa voimme antaa kaikille, riippumatta aikaisemmista kokemuksista tai taidoista, virikkeitä monipuoliseen liikuntaan, onnistumisen elämyksiä ja mahdollisuuden kehittää sosiaalisia ja tiimissä toimimisen taitoja.

Kauklahden Pyrinnön toimintamalliin kuuluu, että ikäkausijoukkue toimii yhtenä organisaationa, jonka toimintaa ohjaavat valmentajat ja joukkueenjohtaja vastaten, että kaikki pelaajat otetaan huomioon oma innostus ja taso huomioiden. 

Harjoittelussa ja pelaamisessa sovelletaan Palloliiton suositusten mukaisesti ns. tasoryhmäajattelua, jolloin jokainen lapsi pääsee toteuttamaan itseään omalla tasollaan. Nuorimmissa ikäluokissa pyritään välttämään liikaa kilpailullisuutta.