Toimintaperiaatteet

Kauklahden Pyrinnön visiona on olla menestyvä kyläseura. Seurallamme on vahvat juuret, jotka kietoutuvat Kauklahden kylän historiaan. Olemme olleet aina kyläseura ja olemme sitä ylpeästi myös tänään ja tulevaisuudessa. Uudistumme, elämme ajassa ja kasvamme kylämme mukana.

Toimintaamme ohjaavat arvomme:  Rohkeus, Yhdenvertaisuus, Iloisuus ja Tavoitteellisuus.

Toiminta-ajatuksemme ja missiomme kiteytyy seuraavaan: Tarjoamme laadukasta harrastustoimintaa, luomme yhteenkuuluvuutta ja elämyksiä futiksen parissa Suur-Kauklahden alueella. Mahdollistamme tavoitteellisen kehittymisen kaikenikäisille ja -tasoisille pelaajille. Futiksesta sisältöä elämään!

Tavoitteena on tarjota kaikenikäisille mahdollisuus harrastaa jalkapalloa, kehittyä pelaajana sekä yksilönä omista lähtökohdistaan käsin joko harrastus- tai kilpailutoiminnan parissa. Aktiivisen pelaamisen lisäksi seura tarjoaa mahdollisuuksia toimia jalkapallon parissa mm. erilaisissa organisaation vastuutehtävissä, pelinohjaajana sekä tuomarina, valmentajana, huoltajana, joukkueenjohtajana tai tärkeinä tukijoukkoina.

Lasten ja nuorten urheilun keskeisin tavoite on tarjota heille myönteinen kasvuympäristö urheilun ja liikunnan parissa. Onnistuneessa urheilutoiminnassa voimme antaa kaikille, riippumatta aikaisemmista kokemuksista tai taidoista, virikkeitä monipuoliseen liikuntaan, onnistumisen elämyksiä ja mahdollisuuden kehittää sosiaalisia ja tiimissä toimimisen taitoja.

Kauklahden Pyrinnön toimintamalliin kuuluu, että ikäkausijoukkue toimii yhtenä organisaationa, jonka toimintaa ohjaavat valmentajat ja joukkueenjohtaja vastaten, että kaikki pelaajat otetaan huomioon oma innostus ja taso huomioiden. 

Harjoittelussa ja pelaamisessa voidaan soveltaa ns. tasoajattelua jolloin jokainen lapsi pääsee toteuttamaan itseään omalla tasollaan.  Nuorimmissa ikäluokissa pyritään välttämään liikaa kilpailullisuutta. 

Kauklahden Pyrintö kehittää toimintaansa aktiivisesti. Strategiakaudella 2021-2024 toiminnan kehittämisen painopisteinä ovat erityisesti urheilutoiminnan laatu, tunnettuus sekä hallinnon ammattimaisuus. Johtokunta tekee vuosittain toimintasuunnitelman ja määrittää tulevana toimintavuonna toteutettavat toimenpiteet kunkin strategisen painopistealueen osalta.