Toimintaperiaatteet

Seuran toimintaa ohjaavat arvomme:  Perinteisyys, Tervehenkisyys ja Tavoitteellisuus.

Tavoitteena on tarjota kaikenikäisille mahdollisuus harrastaa jalkapalloa, kehittyä pelaajana sekä yksilönä omista lähtökohdistaan käsin joko harrastus- tai kilpailutoiminnan parissa. Aktiivisen pelaamisen lisäksi seura tarjoaa mahdollisuuksia toimia jalkapallon parissa mm. erilaisissa organisaation vastuutehtävissä, pelinohjaajana sekä tuomarina, valmentajana, huoltajana tai tärkeinä tukijoukkoina.

Lasten ja nuorten urheilun keskeisin tavoite on tarjota heille myönteinen kasvuympäristö urheilun ja liikunnan parissa. Onnistuneessa urheilutoiminnassa voimme antaa kaikille, riippumatta aikaisemmista kokemuksista tai taidoista, virikkeitä monipuoliseen liikuntaan, onnistumisen elämyksiä ja mahdollisuuden kehittää sosiaalisia ja tiimissä toimimisen taitoja.

Kauklahden Pyrinnön toimintamalliin kuuluu, että ikäkausijoukkue toimii yhtenä organisaationa, jonka toimintaa ohjaavat valmentajat ja joukkueenjohtaja vastaten, että kaikki pelaajat otetaan huomioon oma innostus ja taso huomioiden. 

Harjoittelussa ja pelaamisessa voidaan soveltaa ns. tasoajattelua jolloin jokainen lapsi pääsee toteuttamaan itseään omalla tasollaan.  Nuorimmissa ikäluokissa pyritään välttämään liikaa kilpailullisuutta. 

Koulutus

Seuran joukkueissa toiminnan sekä yksittäisen pelaajan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että lasten kanssa toimivilla ohjaajilla/valmentajilla on riittävä tietotaito ja koulutus tehtäväänsä.

Seura järjestää valmentajille/ohjaajille koulutusta yhteistyössä piirin ja Palloliiton kouluttajien kanssa. Ikäkausijoukkueista tulisi löytyä alla olevan suosituksen mukaisesti riittävän koulutuksen suorittanut yksi vastuuvalmentaja sekä valmentajia 2-6 kpl.

Ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen kaksi pääperiaatetta

1. Yksilöllisyys ja kokonaisvaltainen valmentaminen

Palloliiton ohjaaja- sekä valmentajakoulutuksen lähtökohtana on korostaa ohjaajan ja valmentajan ratkaisevaa roolia paitsi jalkapallotaitojen opettajana myös kasvattajana. Koulutuksen punaisena lankana on yksilön oikeus kehittyä omana itsenään itselleen sopivassa tahdissa.

Kokonaisvaltainen valmentaminen on lapsen sekä nuoren kehitysvaiheen ja häneen vaikuttavien tekijöiden huomioon ottamista. Ohjaajan/valmentajan on tiedostettava ja ymmärrettävä nuoren pelaajan elämäntilanne, jotta hän pystyy tukemaan tätä. Kokonaisuuteen kuuluvat jalkapallon lisäksi oma kehitysvaihe henkisesti ja fyysisesti, perhe, ystävät, koulu, muut harrastukset sekä muu ympäristö. Yksilöllisyys on jokaisen lapsen sekä nuoren oikeus. Suvaitsevaisuus ja toisten erilaisuuden kunnioittaminen ovat osa oikeutta olla oma itsensä.

2. Pelaajakeskeisyys

Valmentaja on pelaajaa varten. Hän on eräänlainen pelaajan tukihenkilö ja ohjaaja. Valmentajan tehtävänä on tukea nuoren pelaajan kehittymistä tämän toiveiden, tarpeiden sekä kehitysvaiheen mukaisesti. Valmentaja pyrkii kannustamaan pelaajaa ottamaan itse vastuuta omasta kehittymisestään ja tarjoamaan onnistumisen mahdollisuuksia. Yksilöllisen kehittymisen myötä pelaaja oppii toimimaan osana joukkuetta ja sitä kautta tuo oman panoksensa myös joukkueen menestymiselle otteluissa. Pitkäjänteinen ja yksilön kehittymistä tukeva valmennus tuo ajallaan myös joukkueelle menestystä.

Vastuuhenkilökoulutus

Joukkueenjohtajille, rahastonhoitajille ja huoltajille järjestetään yhteisiä koulutuspäiviä, joissa käydään läpi seuran, yksittäisen joukkueen ja vastuuhenkilön tehtävään liittyviä keskeisiä asioita. Yleensä näitä on vuodessa yhdestä kahteen seuran puolesta.  Lisäksi kannustetaan osallistumaan palloliiton järjestämiin koulutuksiin.

Erotuomaritoiminta

Paikallisen erotuomarikerhon ja FC Espoon kanssa tehdään yhteistyötä sekä kannustetaan aktiivisen pelaamisen lopettaneita junioreita sekä myös aikuisia yhtenä seuratoiminnan mahdollisuutena pelinohjaaja- ja erotuomarikoulutuksiin.

Harjoitusolosuhteet

Seuran johtokunta hakee keskitetysti harjoitusvuorot niin kesä- kuin talvikaudelle sekä jakaa saamansa vuorot joukkueille kunkin ikäryhmän tarpeiden mukaan. Jokaisen joukkueen joukkueenjohtaja toimittaa toiveensa seuralle/valmennuspäällikölle keskitettyä anomusta varten sovittuun päivämäärään mennessä.